آمار تعداد مسافران جابجا شده با قطار در ایران

چکیده مطلب آمار مسافران جا به جا شده توسط راه آهن در سال 1374 تعداد 7.294.000.000 مسافر بوده است این در حالی است که در …

آمار تعداد مسافران جابجا شده با قطار در ایران ادامه مطلب