آمار خودکشی در برابر آمار قتل در ایران

چکیده مطلب آمار خودکشی در ایران در مقایسه با آمار قتل نشان می‌دهد آمار خود کشی حدوداً دو برابر بیشتر از آمار قتل در سال‌های …

آمار خودکشی در برابر آمار قتل در ایران ادامه مطلب

قتل و خودکشی

آمار شهرنشینی کشورهای خاورمیانه در 66 سال اخیر

چکیده مطلب آمار شهرنشینی در کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد ایران در وضعیت رشد شهرنشینی و مهاجرت به سوی شهرها است و تا سال 2016 درصد …

آمار شهرنشینی کشورهای خاورمیانه در 66 سال اخیر ادامه مطلب

آمار شاخص نابرابری جنسیتی در ایران

چکیده مطلب شاخص نابرابری جنسیتی برای اندازه‌گیری اختلاف جنسیتی کشورها ارائه‌شده است. این شاخص در برنامه ۲۰ ساله گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۰ معرفی شد. شاخص نابرابری جنسیتی …

آمار شاخص نابرابری جنسیتی در ایران ادامه مطلب

شاخص نابرابری جنسیتی

آمار سهم جمعیت شیعیان در کشورهای منتخب خاورمیانه

چکیده مطلب شیعه یکی از مذاهب اسلام است. سهم شیعیان از کل جمعیت کشور در کشورهای خاورمیانه‌ای بیشتر از دیگر مناطق است. بیشتر شیعیان دوازده‌امامی …

آمار سهم جمعیت شیعیان در کشورهای منتخب خاورمیانه ادامه مطلب

آمار سهم جمعیت شیعیان

آمار شاخص جهانی شکاف جنسیتی

چکیده مطلب شاخص جهانی شکاف جنسیتی چارچوبی برای اندازه‌گیری دامنه نابرابری‌های جنسیتی در کشورهای مختلف است. این شاخص شکاف‌های جنسیتی ملی را بر اساس معیارهای …

آمار شاخص جهانی شکاف جنسیتی ادامه مطلب

آمار شاخص شکاف جنسیتی

آمار شاخص آزار مسیحیان در کشورهای مختلف

چکیده مطلب شاخص آزار مسیحیان امتیازی بین 0 (آزادی کامل) تا 100 (سرکوب کامل) است. این شاخص جنبه‌های مختلفی همچون وضعیت قانونی و رسمی مسیحیان، …

آمار شاخص آزار مسیحیان در کشورهای مختلف ادامه مطلب

آمار شاخص آزار مسیحیان

آمار کشورهایی با بیشترین تعداد مسلمان

چکیده مطلب درحالی‌که به نظر می‌رسد کشورهای عربی بیشترین تعداد مسلمان را داشته باشند اما این کشورها جزو پنج کشور اول با بیشترین تعداد مسلمان …

آمار کشورهایی با بیشترین تعداد مسلمان ادامه مطلب

آمار تعداد خبرنگاران بازداشتی در جهان

چکیده مطلب تعداد خبرنگاران بازداشتی یکی از موارد بسیار مهم برای تشخیص میزان آزادی مطبوعات در یک کشور است. آمار تعداد خبرنگار بازداشتی در سال …

آمار تعداد خبرنگاران بازداشتی در جهان ادامه مطلب

آمار تعداد خبرنگاران بازداشتی