آمار نرخ باروی کل در ایران

چکیده مطلب نرخ باروری کل یا نرخ فرزند آوری (Total fertility rate) به میانگین تعداد فرزندان زنده‌ای گفته می‌شود که به ازای هر زن ۱۵ تا ۴۹ …

آمار نرخ باروی کل در ایران ادامه مطلب