آمار کرسی های زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

آمار کرسی های زنان در مجلس ایران، حرف های زیادی برای گفتن دارد. علیرغم پیشرفت‌های بسیار در دهه‌های اخیر، نابرابری‌های جنسیتی در بسیاری از ابعاد …

آمار کرسی های زنان در مجلس شورای اسلامی ایران ادامه مطلب

آمار کرسی های زنان در مجلس