آمار جمعیت شهری دارای حداقل خدمات بهداشتی

چکیده مطلب آمار دسترسی مناطق شهری به حداقل خدمات بهداشتی در ایران از سال 2000 با 87.5 درصد در سال 2020 به 92.8 درصد رسیده …

آمار جمعیت شهری دارای حداقل خدمات بهداشتی ادامه مطلب

بهداشت حداقلی

آمار جمعتی که به خدمات بهداشتی بهبودیافته دسترسی ندارند

چکیده مطلب آمار دسترسی به خدمات بهبود یافته بهداشتی در ایران هر ساله رو به پیشرفت بوده و امار افرادی که به این خدمات دسترسی …

آمار جمعتی که به خدمات بهداشتی بهبودیافته دسترسی ندارند ادامه مطلب

بهداشت

آمار تعداد تخت بیمارستانی در ایران

چکیده مطلب بررسی آمار تعداد تخت‌های بیمارستانی، نسبت تعداد تخت‌ها به جمعیت و نحوه پراکندگی تخت‌های بیمارستانی در کشور برای وضع سیاست‌های بهداشتی امر بسیار …

آمار تعداد تخت بیمارستانی در ایران ادامه مطلب

آمار تعداد تخت بیمارستانی

آمار کشورهایی با کمترین تراکم تخت بیمارستانی در سراسر جهان

چکیده مطلب تراکم تخت بیمارستانی برای وضع سیاست‌های بهداشتی یک کشور اهمیت به سزایی دارد چراکه بیماران می‌توانند به دلیل تراکم جمعیت و  کمبود تحت …

آمار کشورهایی با کمترین تراکم تخت بیمارستانی در سراسر جهان ادامه مطلب

آمار تراکم تخت بیمارستانی