آمار فوتی های کرونا در ایران از ابتدا تا خرداد 1401

چکیده مطلب آمار ماهانه فوتی های کرونا از سال 98 تا خرداد ماه 1401 رو به افزایش بوده و بیشترین تعداد آن در خرداد 1401 …

آمار فوتی های کرونا در ایران از ابتدا تا خرداد 1401 ادامه مطلب

آمار جمعیت شهری دارای حداقل خدمات بهداشتی

چکیده مطلب آمار دسترسی مناطق شهری به حداقل خدمات بهداشتی در ایران از سال 2000 با 87.5 درصد در سال 2020 به 92.8 درصد رسیده …

آمار جمعیت شهری دارای حداقل خدمات بهداشتی ادامه مطلب

بهداشت حداقلی

آمار جمعتی که به خدمات بهداشتی بهبودیافته دسترسی ندارند

چکیده مطلب آمار دسترسی به خدمات بهبود یافته بهداشتی در ایران هر ساله رو به پیشرفت بوده و امار افرادی که به این خدمات دسترسی …

آمار جمعتی که به خدمات بهداشتی بهبودیافته دسترسی ندارند ادامه مطلب

بهداشت

آمار استفاده‌کنندگان روزانه سیگار در ایران

چکیده مطلب مصرف سیگار یکی از دلایل مرگ افراد در سراسر دنیا است. افرادی که به‌طور روزانه سیگار می‌کشند در معرض مرگ براثر سرطان هستند. …

آمار استفاده‌کنندگان روزانه سیگار در ایران ادامه مطلب

آمار استفاده‌کنندگان روزانه سیگار در ایران

آمار تعداد تخت بیمارستانی در ایران

چکیده مطلب بررسی آمار تعداد تخت‌های بیمارستانی، نسبت تعداد تخت‌ها به جمعیت و نحوه پراکندگی تخت‌های بیمارستانی در کشور برای وضع سیاست‌های بهداشتی امر بسیار …

آمار تعداد تخت بیمارستانی در ایران ادامه مطلب

آمار تعداد تخت بیمارستانی

آمار کشورهایی با کمترین تراکم تخت بیمارستانی در سراسر جهان

چکیده مطلب تراکم تخت بیمارستانی برای وضع سیاست‌های بهداشتی یک کشور اهمیت به سزایی دارد چراکه بیماران می‌توانند به دلیل تراکم جمعیت و  کمبود تحت …

آمار کشورهایی با کمترین تراکم تخت بیمارستانی در سراسر جهان ادامه مطلب

آمار تراکم تخت بیمارستانی

آمار شیوع بیماری مزمن کلیوی در کشورهای منتخب

چکیده مطلب بیماری کلیوی مزمن (به انگلیسی: Chronic Kidney Disease) نوعی بیماری کلیوی با از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. آمار مربوط به بیماری …

آمار شیوع بیماری مزمن کلیوی در کشورهای منتخب ادامه مطلب

آمار شیوع بیماری مزمن کلیوی