آمار سهم انرژی هسته ای در تولید برق خانگی در سال 2021 بر اساس کشورهای منتخب

چکیده مطلب برطبق آمار سال 2021 در بین چند کشور منتخب  ایران تنها 1 درصد از انرژی هسته ای خود را صرف تولید برق می …

آمار سهم انرژی هسته ای در تولید برق خانگی در سال 2021 بر اساس کشورهای منتخب ادامه مطلب

آمار تولید برق از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

چکیده مطلب آمار منابع تولید برق در ایران بیانگر ناچیز بودن تولید برق از انرژی هسته‌ای در این کشور حکایت دارد. در سال 2020 در …

آمار تولید برق از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ادامه مطلب

امار تولید برق در ایران

آمار دسترسی به حداقل خدمات آب آشامیدنی در ایران

چکیده مطلب آمار دسترسی به حداقل خدمات آب آشامیدنی در ایران هرساله رو به افزایش است و به سوی 100 درصد پیش می‌رود.در سال 1379 …

آمار دسترسی به حداقل خدمات آب آشامیدنی در ایران ادامه مطلب

آب بهداشتی