آمار شاغلان بخش‌های عمده در ایران

چکیده مطلب آمار شاغلان در بخش‌های عمده بیانگر آمار بالای شاغلان در بخش خدمات است. بخش صنعت با میانگین 31 درصد آماری تقریباً ثابت دارد …

آمار شاغلان بخش‌های عمده در ایران ادامه مطلب

آمار سهم مستقیم گردشگری تهران در اشتغال ایران

چکیده مطلب بیشتر اقتصاد و کشورهای برتر دنیا درآمد بسیاری را از راه گردشگری به دست می‌آورند. گردشگری به اشتغال‌زایی و درآمدزایی مردم محلی و …

آمار سهم مستقیم گردشگری تهران در اشتغال ایران ادامه مطلب

آمار نوع شغل ایرانیان در آمریکا

چکیده مطلب ایالات‌متحده آمریکا یکی از مقاصد مهاجرتی ایران از قدیم‌الایام بوده است. در سال‌های اخیر بیشتر ایرانیان از راه دانشجویی به این کشور واردشده‌اند …

آمار نوع شغل ایرانیان در آمریکا ادامه مطلب

آمار شغل ایرانیان آمریکا

آمار اشتغال مردان در مقایسه با زنان در بخش خدمات در ایران

چکیده مطلب آمار شاغلین در بخش خدمات همواره رو به افزایش بوده و تفاوتی میان مردان و زنان از لحاظ رشد و افت وجود ندارد …

آمار اشتغال مردان در مقایسه با زنان در بخش خدمات در ایران ادامه مطلب

آمار اشتغال مردان

آمار اشتغال مردان در مقایسه با زنان در بخش کشاورزی در ایران

چکیده مطلب آمار اشتغال مقایسه زنان با مردان در بخش کشاورزی نشان می‌دهد یک تحول و شکوفایی در این بخش به وجود آمده است. منابع …

آمار اشتغال مردان در مقایسه با زنان در بخش کشاورزی در ایران ادامه مطلب

آمار اشتغال مردان کشاورزی

آمار مشارکت زنان به عنوان نیروی کار در مقایسه با نرخ باروری زنان در ایران

چکیده مطلب آمار مشارکت زنان در نیروی  کار در مقایسه با نرخ باروری آن‌ها بیانگر رشد و تحول در مشارکت و عدم تغییر چندان در …

آمار مشارکت زنان به عنوان نیروی کار در مقایسه با نرخ باروری زنان در ایران ادامه مطلب

مشارکت زنان نیروی کار

آمار اشتغال مردان در مقایسه با زنان در بخش صنعت در ایران

چکیده مطلب آمار مردان و زنان مشغول در کارهای صنعتی نشان می‌دهد میزان مردان مشغول در این حرفه همواره رو به افزایش بوده و در …

آمار اشتغال مردان در مقایسه با زنان در بخش صنعت در ایران ادامه مطلب

آمار اشتغال بخش صنعت

آمار نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان در ایران

چکیده مطلب آمار بیکاری در ایران بیانگر این موضوع است که در سال‌های اخیر میزان زنان بیکار حدود ده درصد همواره بیشتر از مردان بیکار …

آمار نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان در ایران ادامه مطلب

آمار نرخ بیکاری زنان