آمار نوسانات سالانه قیمت غیر رسمی دلار در ایران

آمار دلار و بالا و پایین شدن آن در سال‌های گذشته، یکی از موضوعات موردبحث ایرانیان بوده است. بالا و پایین شدن ارزش دلار نسبت …

آمار نوسانات سالانه قیمت غیر رسمی دلار در ایران ادامه مطلب

آمار دلار