آمار روستاهای دارای ارتباطات در ایران

چکیده مطلب آمار روستاهای دارای ارتباطات در سال 1391 برابر 52.965 روستا یود. این آمار با توسعه فناوری و تکنولوژی ارتباطی در سال 1396 به …

آمار روستاهای دارای ارتباطات در ایران ادامه مطلب

روستا

آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران

چکیده مطلب تلفن ثابت چند سالی است که مهمان بیشتر خانه‌های ایرانیان است. ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران نشان‌دهنده نسبت استفاده‌کنندگان از تلفن ثابت …

آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران ادامه مطلب

آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت

آمار ضریب نفوذ اینترنت سیم کارت در ایران

چکیده مطلب بیشتر افراد ترجیح می‌دهند از اینترنت سیم‌کارت به‌جای اینترنت پهن باند استفاده کنند. اینترنت سیم‌کارت تقریباً در بیشتر نقاط شهر آنتن دهی دارد …

آمار ضریب نفوذ اینترنت سیم کارت در ایران ادامه مطلب

آمار ضریب نفوذ اینترنت سیم کارت