آمار تولید غذاهای دریایی و ماهی در ایران

چکیده مطلب آبزی پروری در ایران با رشد قابل توجهی در سال‌های اخیر همراه بوده است. بیشترین رشد مربوط به پرورش ماهیان آب شیرین می‌شود …

آمار تولید غذاهای دریایی و ماهی در ایران ادامه مطلب

آمار تولید غذاهای دریایی

آمار آبزی پروری در ایران

چکیده مطلب آبزی‌پروری یا Aquaculture از شاخه‌های صنعت است که به ‌طور خلاصه به پرورش موجودات آبزی ازجمله ماهی، میگو، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، گیاهان آبزی و… …

آمار آبزی پروری در ایران ادامه مطلب

آمار آبزی پروری