آمار تولید برق از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

چکیده مطلب

آمار منابع تولید برق در ایران بیانگر ناچیز بودن تولید برق از انرژی هسته‌ای در این کشور حکایت دارد. در سال 2020 در تولید برق؛ سهم انرژی هسته‌ای 1.9 درصد و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر 9.4 درصد بوده است.

advanced divider

منابع

advanced divider

آخرین به‌روز رسانی

1402-02-30
advanced divider

بازه آماری

از

1985

 
 

 

 

تا

2020

 
 

 

 

advanced divider

مقاله این آمار

آمار رسمی از منابع تولید برق در ایران حکایت از ناچیز بودن سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق دارد.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است؛ آمار رسمی تولید برق در ایران نشان می‌دهد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، باد و… بیشتر از سهم تولید برق از انرژی هسته‌ای بوده است. در سال 1988 بیش از 17.5 درصد از برق تولید شده در ایران از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شده است.

در حالی که بهره برداری از انرژی هسته‌ای برای تولید برق از سال 2011 با میزان 0.044 درصد از تولید کل برق ایران بوده است. در این سال 5.3 درصد از برق ایران را انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کرده‌اند. در سال 2020، میزان 1.9 درصد از کل برق تولید شده را انرژی هسته‌ای و 9.4 درصد از کل برق تولید شده را انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کرده‌ است.

برای کسب اطلاعات و آمارهای بیشتر در حوزه‌ انرژی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار دسترسی به برق در مناطق مختلف در ایران

آمار تغییرات سهم مصرف فرآورده‌های انرژی‌زا

آمار دسترسی روستاییان به برق

آمار مصرف انرژی تجدیدپذیر در ایران

آمار تولید برق ایران و جهان

آمار دسترسی به برق در ایران

آمار صادرات برق ایران

دیدگاه‌ خود را بنویسید